پیام
متن متن متن متنمتنمتنمتنمتنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متن متن متن متن
::امام علی(ع)::هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف دانش که هر چه در آن جای دهی و‌سعتش بیشتر می‌شود::
::پیامبر اکرم(ص)::دانشمندترین مردم کسی است که دانش دیگران را به آگاهی خود بیافزاید::
::پیامبر اکرم(ص)::مالی بهتر از عقل و عبادتی به مانند تفکر نیست::
نصب نرم افزار مدیریت دانش روی سرورهای شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

با استعانت از خداوند متعال و پیگیری ها و تلاش کارکنان واحدهای مرتبط نرم افزار مدیریت دانش روی سرورهای شرکت نصب شد. امید است با مشارکت و همراهی کارکنان شاهد ثبت، تبادل روز افزون دانش ها و تجارب باشیم

اسماعیل علیپور
عبداله حمزه
سید ابراهیم هاشمی پنبه چوله
حسین عابدینی
رضا جعفری نماور
اولویت های دانش
لینک های مرتبط